2015. március 6., péntek

Utazások Eutlantiszba – A család

Doktor – Létezik még család Eutlantiszban?
Mester – Igen, létezik. És hasonló problémákkal küszködnek, mint mindenhol…
Kapitány – Lám, ez is bizonyítja, hogy örök és egyetemes az emberi természet…
Mester – Örök, és örökké változó, van alapunk hinni ebben. Közben, a sok hasonló probléma mellett, érdekes, figyelemre méltó különbségek vannak. Talán a leglényegesebb az, hogy náluk a szülői közösség felbonthatatlan, ugyanakkor minden gyereknek van egy – ők ezt úgy hívják – első szülője, ez pedig az azonos nemű szülő. A szülők hosszabb-rövidebb időre különválhatnak vagy akár véglegesen felbonthatják együttélésüket – ez az, amit mi válásnak hívunk –, de ilyenkor nem kell mérlegelni, még kevésbé pereskedni, hogy kinél marajon a gyerek. Minden gyerek első szülőjénél marad.
Professzor – Ezzel mennyi tragédiát lehet kivédeni. A legtöbb ember nem is sejti, mennyi szenvedést, lelki rombolást végez a gyerekekért folytatott harc…
Kapitány – Mind a gyerekek, mind a felnőttek lelkében…
Mester – Ezt a helyzetet ők már természetesnek veszik. Egy különválás ott is fájdalommal jár, mégis ég és föld… És ne feledjétek, ott a szülői hármas: anya-apa-gyermek szent, felbonthatatlan közösség…
Kapitány – És mi történik azokkal a családokkal, ahol a váló szülőnek két vagy több azonos nemű gyereke van? Akkor az egyik szülő elviszi az összes gyereket, a másik meg gyerek nélkül marad?
Mester – Így szólna a szabály, de törvényeik megengedők. Ilyen esetben a legfiatalabb gyerek maradhat a másik szülőnél, de ilyen esetben nagyon alapos mérlegelést várnak el mindegyik féltől. Az is sokat számít, hogy az egyedül maradó szülőnek milyen tervei vannak.
Doktor – De nem abszolutizálja, de kérdezhetem így is: nem misztifikálja ez a szokás a nemi identitást?
Mester – Hát mondtam, hogy náluk is sok ismerős problémával lehet találkozni, de ez a kitüntetett kapcsolat fiúgyermek és apja, leánygyermek és anyja között egy csodálatos alap az egészséges testi-lelki fejlődéshez. És ezt náluk mindenhol mindenben tapasztaltam…


* * *

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése